1975

Somogyi Sándor, Gyulai és kortársai, Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből, válogatta és sajtó alá rendezte, valamint az előszót írta Sz. L., Budapest, Akadémiai Kiadó, 541/1/, előszó: somogyi Sándor 1930-1969, 7–8.

(Horváth Károllyal és Lukácsy sándorral együtt szerk.) „Ragyognak tettei”, Tanulmányok Vörösmartyról, [MTA Irodalomtudományi Intézet–Fejér Megyei Tanács], Székesfehérvár, 430 (2) l.

1985

(Kurucz Gyulával együtt) Hungaria litterata, Europae filia, [angolul], MKKE, Budapest, 193, postscript: 191–192.

(Kurucz Gyulával együtt) Hungaria litterata, Europae filia, [oroszul], MKKE Budapest, 217/3/, Ot redaktorov: 215–216.

1986

(Kurucz Gyulával együtt) Hungaria litterata, Europae filia, Studien über die kulturellen Kontakte Ungarns zur Welt, MKKE, Budapest, 236/4/, – Postskriptum 233–234.

1987

(Szabó G. Zoltánnal együtt) Emlékköny Vásárhelyi Miklós hetvenedik születésnapjára, I–III., Budapest (gépirat), 1987, 11–36.

1992

(Alexa Károllyal együtt) „Tagjai vagyunk egymásnak”, A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai, Szépirodalmi Kiadó–Európa Alapítvány, Budapest, 1992, 422 l.

2004

Petrarca: herméneutika és írói személyiség, Helikon, 2004/1–2, 1–276.

(Takács Józseffel együtt) Serta Jimmyaca, Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára, Balassi Kiadó, Budapest, 2004, 347 l.

(Ármeán Ottiliával, Kürtösi Katalinnal és Odorics Ferenccel együtt) Serta Pacifica, Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára, Pompeji Alapítvány, Szeged, 2004, 490 l.

Camoenae Hungaricae (magyarországi idegennyelvű neolatin évkönyv) I. évf. 2004, 146 l.

2005

Camoenae Hungaricae (magyarországi idegennyelvű neolatin évkönyv) II. évf. 2005, 155 1.

2006

Camoenae Hungaricae (magyarországi idegennyelvű neolatin évkönyv) III. évf. 2006, 180 l.

2008

(LÁZÁR István Dáviddal együtt) Varietas Gentium, Communis Latinitas, A XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai, JATEPress, Szeged, 2008, 167 (1) l.