1995

Magyar–morva jezsuita rendtartomány terve 1660-ból, In: Slavica Pragensia XXXVII, Ab imo pectore, K sedmdesátinám Petra Rákose, Rákos Péter hetvenedik születésnapjára, Univerzita Karlova, Praha, 175–182. (cseh rezümével)