A BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2021. május 18-án, kedden 17:00 órakor könyvbemutató beszélgetést rendezett. 
 
Marivaux
A bemutatott kötet: 
 
Marivaux. Válogatott drámák 
Szerkesztette 
Kovács Ilona
Károli könyvek: Műfordítás, forrás
Budapest: Károli Könyvműhely–L’Harmattan, 2020.  
 
A kötetről Kovács Ilonával, a sajtó alá rendezővel Lakos Anna színháztörténész és dramaturg beszélgetett. 
 
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, röviden csak Marivaux (1688–1763) sokoldalú, szellemes, több műfajban jelentős műveket alkotó író, bár leginkább komédiáiról ismert. Ahogyan Watteau a festészetben vagy (életműve egy részét tekintve) Mozart a zenében, Marivaux az európai irodalomban a rokokó emblematikus figurája. Az általa kidolgozott játékos társalgási stílust  (marivaudage) róla nevezték el, és ez a fajta szellemes csevegés máig az ő vígjátékainak párbeszédeihez kötődik. Ezek a darabok hitelesen viszik tovább Molière után a commedia dell’arte hagyományát, nyelvi bravúrokat és bonyolult szerkesztést ötvözve a népi bohózatok jellegzetes témáival és figuráival.
A kötet a magyarra eddig lefordított komédiák közül kilenc olyan darabot közöl, amelyek még nem jelentek meg nyomtatásban. A szövegeket kísérő filológiai apparátus a magyarországi befogadástörténet mellett a fordításelméleti kérdésekkel is foglalkozik. Mindezek ismeretében már joggal fel lehet vetni a kérdést: van-e „Magyar Marivaux”?