XVIII 2021 0608 Mikes PlakátA BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2021. június 8-án vitaülést rendezett, ahol Mészáros Kálmán tartott előadást: 

 
Mikes Kelemen hét alkalommal említi a Törökországi levelekben Pápai Jánost, II. Rákóczi Ferenc fejedelem diplomatáját, és ebből ötször a sógorának nevezi. Különös, hogy a Mikes-irodalomban még senki sem tette fel a kérdést, vajon pontosan miféle sógorságról lehet itt szó, pedig ez a megszólítás csak bizonyos rokonsági körben használatos.
A sógorság házasság útján jön létre, de Mikesnek sem felesége, sem leánytestvére nem volt, féltestvére, Boér (majd Huszár) József pedig, évekkel fiatalabb lévén nála, nem jöhet szóba a Mikessel együtt emigrált Pápaival való házassági kapcsolatban. Így valószínűleg Pápai felesége jelentheti a megoldás kulcsát, vagyis a közte és Mikes közötti sógorságban ő lehet az összekötő kapocs.
Pápainak több feleségét is ismeri a szakirodalom, és egyikük házassága irodalomtörténeti jelentőségű: Hermányi Dienes József anekdotagyűjteményében szerepel az a pletyka (Bethlenné Wesselényi Anna házasságtörése, majd válás utáni házasságkötése Pápaival), amelynek hátterét nemrégiben Szabadi István pontosította egyháztörténeti források alapján.
Az előadás a még függőben maradt kérdések tisztázásához járult hozzá újabb adatokkal, a családtörténeti irodalom segítségével pedig az előadó továbbvezette a szálakat, amelyek a történet szereplőit Mikes rokonságához kötik, ezzel némi fényt derítve a rokonsági kör eddig homályban maradt tagjaira.
 
 

A meghívó letölthető.