Hopp Lajos emlektabla RodostoA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi osztálya pályázatot hirdet a 2021. évi Hopp Lajos-díj elnyerésére. A díj célja olyan egyetemi hallgatók és kutatók támogatása, akik kiemelkedő eredményeket értek el a 18. századi magyarországi és nemzetközi irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténet feltárásának területén, és ezáltal méltó továbbvivői Hopp Lajos tudományos örökségének.

A pályázatra a magyarországi és a határon túli egyetemeken BA, MA vagy doktori képzésben részt vevő, doktori fokozattal még nem rendelkező egyetemi hallgatók jelentkezhetnek a 18. századi magyarországi és nemzetközi irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténet területén végzett önálló kutatásuk eredményeit ismertető, körülbelül 1 szerzői ív (40.000 leütés) terjedelmű dolgozatukkal. Kérjük, a dolgozatot az Irodalomtudományi Intézet címleírási rendjének megfelelően szerkesszék meg és jegyzeteljék. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A további részleteket tartalmazó pályázati felhívás letölthető. 

A pályázatok elbírálását a XVIII. századi osztály munkatársaiból álló zsűri végzi az Irodalomtudományi Intézet igazgatójának elnökletével. Az elbírálás eredményéről 2021. június végén értesítjük a résztvevőket.