18sz REFO plakatA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi osztálya és a Lendület Hosszú Reformáció Kutatócsoport 2021. február 16-án, kedden 16:00 órakor kezdődő közös vitaülésén Tóth Zsombor tart előadást A hosszú reformáció jegyében. A hugenotta Pierre du Bosc prédikációjának magyar fordítása és másolata 1754-ből (esettanulmány) címmel. 


Pierre du Bosc (1623−1692) hugenotta prédikátor 1661-ben tartotta meg híres prédikációját a kegyelemről, amelynek textusát az Efezusiakhoz írt levél 2 fejezetének 8. verse adta, és amelyet 1662-ben ki is adott. Dési Lázár György valamikor 1754 előtt lefordította ezt a szöveget, de a magyar nyelvű fordítás csupán Hermányi Dienes József másolatában maradt fenn a következő címmel: „DU BOSC PREDICATIOJA Francia nyelvből forditva. Efes II. 8 Kegyelemből tartattattok-meg.” A szöveg soha nem jelent meg nyomtatásban, az irodalomtörténet-írásnak pedig még csak tudomása sincs meglétéről. Mindhárom személy, a szerző, a fordító és a másoló egyenlőképpen megérdemli a figyelmünket, hiszen mindhárman hozzájárultak egy olyan recepciótörténethez, amelyet a magyar irodalomtörténet-írás most kezd felfedezni.


Az élő közvetítés az alábbi kapcsolattal érhető el: 
https://zoom.us/j/95869070574?pwd=amlGbzE1TE5LTEpOV3JDNytPTkE4dz09 
Meeting ID: 958 6907 0574 
Passcode: 901617