XVIII CsRI RakocziAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen 2019. november 12-én, kedden 16:00 órakor vitaülést rendezett, amelyen 

CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN
Jaj és Haj: A Rákóczi-nóta nyilvános és titkos története 

címmel tartott előadást.

A Rákóczi-nóta a XVIII–XIX. századi magyar közköltészet egyik legismertebb darabja volt, számtalan változatban feljegyezték a kéziratos hagyományban, a magyar nyelvterület távoli pontjain, sőt a XX. századi népzenegyűjtők is találkoztak vele. A szövegcsalád sok vonatkozásban hozzájárult a kuruc korra visszatekintő irodalmi hagyományhoz, műfajteremtő szerepet játszott, jóllehet összetevői a régebbi irodalomban is tetten érhetők. Kultikus szerepét több történelmi korszakban megfigyelhetjük. Az előadás a sokágú szövegcsoport történetét, altípusait tekintette át a kritikai kiadás (RMKT XVIII/14) adatsorainak részletesebb kibontásával és magyarázatával. 

Az előadás helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, I. emeleti tanácsterem (Budapest, XI., Ménesi út 11–13.).

meghívó letölthető.