Felvilagosodas boritoA „Frühe Neuzeit” sorozat 229. köteteként Dieter Breuer és Tüskés Gábor szerkesztésében a De Gruyter kiadónál megjelent az Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa című tanulmánykötet, amely a 2017. október 11–15. között Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában címmel Budapesten rendezett nemzetközi tanácskozás eredményeit adja közre.
A kötet a társaságok irodalmi, tudományos tevékenységének, eszmei törekvéseinek feltárásán túl elhelyezi a közép-kelet-európai régiót a társasági mozgalom európai történetében. A tanulmányok bemutatják a társaságtípusokat, elemzik a tagok irodalmi, tudományos tevékenységét, vizsgálják szerzők, művek, könyvtárak és más gyűjtemények szerepét. Nemzetközi kontextusba helyezik a titkos társasági tematika irodalmiasítási folyamatait, műveket strukturáló funkcióját, különös tekintettel műfaj-, eszme- és kommunikációtörténeti szempontokra. A kötet összesen 31 angol, német vagy francia nyelvű tanulmányt tartalmaz.