Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen 2019. június 11-én sajtónyilvános könyvbemutatót tartott az Eötvös Könyvtár olvasótermében.

A bemutatott könyvek: 

Ferenc Rákóczi II: Confessio peccatoris : The confession of a sinner […], transl. from the Latin and Hungarian and with notes by Bernard Adams, preface by Robert Evans, essay by Gábor Tüskés, Budapest, Corvina, 2019, 386 p.; Memoirs : The memoirs of Prince Ferenc Rákóczi concerning the war in Hungary 1703 to the end, transl., notes by Bernard Adams, essay by Gábor Tüskés, Budapest, Corvina, 2019, 239 p.

Csörsz Rumen István, szerk. Magyar világi ponyvairodalom. 1700–1820: I. Lírai dalok és versek. ReTextum 8. Budapest: reciti, 2018, 282 p.

Tüskés Anna - Máriássy Péter: A Máriássy család ősgalériája, Pozsony, Kalligram, 2019, 200 p.

A könyveket bemutatták: Aradi Csenge, Buda Attila és Rostás Tibor.