Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen 2018. december 4-én, kedden 15:00 órakor sajtónyilvános könyvbemutatót rendez.
   
A bemutatott könyvek: 
 
In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából szerk. Doncsecz Etelka, Lengyel Réka 
(Szolnok: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, 2018), 200 l. 

Verseghy Ferenc Szépprózai művei, kiad. Béres Norbert 
Csokonai Könyvtár (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018), 247 l. 
  
Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, szerk. Biró Annamária, Egyed Emese 
(Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2018), 446 l.
  
A könyveket bemutatják: 
Margócsy István, Doncsecz Etelka, Debreczeni Attila 
   
Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár (Budapest XI., Ménesi út 11–13, 1. emelet)