Vitaülések, könyvbemutatók, díjátadók

2018. január 16-án Laczházi Gyula (ELTE) tartott felolvasóülést Az érzelmi hatás változatai a kora újkori magyar költészetben címmel.

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/441-laczhazigyula-eloadasa

2018. február 20-án Doncsecz Etelka (MTA–DE Klasszikus Magyar Textológiai Munkacsoport) tartott előadást Verseghy Ferenc levelezésének készülő kritikai kiadásáról.

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/466-doncsecz-etelka-eloadas-180220

2018. március 27-én közös vitaülést szervezett a Reneszánsz Osztály és a XVIII. Századi Osztály. A meghívott előadó Takács László (EC) volt, az előadás témája: II. Rákóczi Ferenc: Confessio Peccatoris – a latin szöveg új kritikai szövegkiadásának filológiai elvei és problémái

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/reneszansz-osztaly/483-ii-rakoczi-ferenc-confessio-peccatoris

2018 március 27-én Szerzőségi vizsgálatok nem hagyományos módszerekkel címmel Kiss Margit előadást tartott a Digitális módszerek az irodalomtudomány támogatására című előadássorozatban a korszerű stilometriai módszerekről és XVIII. századi magyar szövegeken történő alkalmazásukról.

http://iti.btk.mta.hu/hu/intezet/esemenynaptar/icalrepeat.detail/2018/03/27/190/-/szerzosegi-vizsgalatok-nem-hagyomanyos-modszerekkel-eloadas

2018. április 3-án az Eötvös Collegium Klubtermében került sor a 2018. évi Faludi Ferenc Alkotói Díj és a Tarnai Andor-díj átadására. Díjazottak: Pintér Márta Zsuzsanna és Németh S. Katalin, munkásságukat Czibula Katalin és Kecskeméti Gábor méltatta.

http://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/unnepsegek/484-a-faludi-ferenc-alkotoi-dij-es-a-tarnai-andor-dij-atadasa-2018

2018. április 10-én Kollár Zsuzsanna, az ELTE BTK doktorjelöltje tartott vitaülést Teleki László (1764–1821) erdélyi könyvjegyzékeiről.

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/498-kollar-zsuzsanna-eloadas-180410

2018. április 18-án az Országos Idegennyelvű Könyvtárban mutatta be Mikes Kelemen Leveleskönyvének orosz műfordítását Dukkon Ágnes és Józsa György Zoltán, a fordító, Jurij Pavlovics Guszev részvételével, Csörsz Rumen István (ének, lant) közreműködésével. A kötetet Tüskés Gábor és Olga Khavanova rendezték sajtó alá (Moszkva, Nauka, 2017).

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/495-mikes-konyvbemutato-az-orszagos-idegennyelvu-konyvtarban

2018. május 15-én közös felolvasóülést szervezett a XVIII. századi Osztály és a Lendület Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport. Az előadó Dóbék Ágnes, a kutatócsoport tagja volt, s Olvasók, könyvek, könyvgyűjtők Győr városában (1770–1820) címmel 2017–2018-as győri levéltári kutatásait összegezte.

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/518-olvasok-konyvek-konyvgyujtok-dobek-agnes-eloadasa

2018. május 29-én az Csörsz Rumen István mutatta be a Lendület-kutatócsoport új adatbázisait: Írói és tudóslevelezés, Magyarországi populáris nyomtatványok (17–19. század) a Digitális módszerek az irodalomtudomány támogatására című mesterkurzus keretében.

http://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/nymi1770-1820/hirek/526-a-digitalis-mesterkurzus-kovetkezo-eloadasa-2 

2018. október 2. A 2018. évi Hopp Lajos-díj átadása. A díjazott, Muraközy Virág "...elég hogy olly nagy ember, a' kinél nagyobbat én a' históriákban nem ismerek" Kazinczy Napóleon-képe címmel tartott előadást.

http://iti.btk.mta.hu/hu/intezet/esemenynaptar/icalrepeat.detail/2018/10/02/234/-/a-hopp-lajos-dij-atadasa

Konferenciaelőadások

2018. április 25-én A Magyar Hírmondó és a szótári tervek címmel Kiss Margit előadást tartott a Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon című nemzetközi konferencián.

http://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/nymi1770-1820/hirek/503-sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-1770-1820-nemzetkozi-konferencia

http://mta.hu/tudomany_hirei/sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-17701820-konferencia-108677

2018. április 25-én A Sokféle folyóirat (1791–1808) irodalmi programja címmel Csörsz Rumen István előadást tartott a Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon című nemzetközi konferencián.

http://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/nymi1770-1820/hirek/503-sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-1770-1820-nemzetkozi-konferencia

http://mta.hu/tudomany_hirei/sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-17701820-konferencia-108677

2018. április 26-án Az irodalomtörténet mint érv az irodalom léte mellett. Révai Miklós felhívása a Magyar Hírmondóban címmel Hegedüs Béla előadást tartott a Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon című nemzetközi konferencián.

http://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/nymi1770-1820/hirek/503-sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-1770-1820-nemzetkozi-konferencia

http://mta.hu/tudomany_hirei/sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-17701820-konferencia-108677

2018. április 26-án „Tudománybéli dolgok” és „Toldalékok”: Historia litteraria és szépirodalom a Magyar Hírmondóban címmel Lengyel Réka előadást tartott a Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon című nemzetközi konferencián.

http://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/nymi1770-1820/hirek/503-sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-1770-1820-nemzetkozi-konferencia

http://mta.hu/tudomany_hirei/sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-17701820-konferencia-108677

2018. május 7-én A Confessio peccatoris francia fordításkézirataihoz címmel Tüskés Gábor társszerzős előadást tartott a II. Scriptorium konferencián Pannonhalmán.

http://mta.hu/i-osztaly/ii-scriptorium-konferencia-108618

2018. június 25-én Fikció és valóság a Confessio peccatorisban. A lengyelországi emigráció címmel Tüskés Gábor előadást tartott a Zrínyi–Rákóczi-év 2018 című nemzetközi konferencián a przemyś-i Kelet-Európai Egyetemen.

2018. május 26-án A dalnok búja „méltóbb, új kobozzal”: Arany János énekköltészeti programja címmel Csörsz Rumen István Miskolcon előadást tartott A kísérletező Arany János című kétnapos konferencián.

http://tab.mta.hu/miskolci-teruleti-bizottsag/esemenyek/kiserletezo-arany-janos

2018. július 19-én Rethinking the Role of Digital Author's Dictionaries in Humanities Research címmel Kiss Margit prezentációt tartott a 18th Euralex International Congress nemzetközi kongresszuson.

http://euralex2018.cjvt.si/programme/

2018. július 19-én The DHmine Dictionary Work-flow: Creating a Knowledge-based Author's Dictionary címmel Kiss Margit előadást tartott a 18th Euralex International Congress nemzetközi kongresszuson.

http://euralex2018.cjvt.si/programme/

Elismerések

2018. március 14-én az MTA BTK főigazgatói elismerését az Irodalomtudományi Intézetből Kiss Margit vehette át.

https://www.btk.mta.hu/aktualis/1164-kituntetesek-az-osszintezeti-ertekezleten.html

2018. június 21-én Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat legrangosabb elismerését, a Szent László-díjat Tüskés Gábor vehette át.

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/537-tuskes-gabor-irodalomtortenesz-kapta-a-2018-evi-szent-laszlo-dijat