A Hopp Lajos-díj átadására 2018. október 2-án, kedden 16:00 órakor díjátadó ünnepség keretében kerül sor. A díjat ebben az évben

Muraközy Virág 
„…elég hogy olly nagy ember, a’ kinél nagyobbat én a’ históriákban nem ismerek” 
Kazinczy Napóleon-képe

című pályaműve érdemelte ki. A díjat átadja Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója. A díj átadását követően a díjazott előadást tart kutatási eredményeiről.

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, tanácsterem (1118 Bp., Ménesi út 11–13., 1. emelet)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.