Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen szervezett következő előadására 2018. április 10-én, kedden 16:00 órakor kerül sor.

KOLLÁR ZSUZSANNA
Teleki László (1764–1821) erdélyi könyvjegyzékei

Néhány évvel ezelőtt a Kolozs Megyei Állami Levéltárból előkerült négy kéziratos könyvjegyzék, amelyekben a legkésőbbi bejegyzések a 18. század végére datálhatók. Az egyik legjelentősebb közülük Teleki László 1796-ig összegyűjtött könyveinek tematikus rendezésű jegyzéke, amely 249 számozott lapon több mint háromezer kötet leírását tartalmazza. Teleki László fiatalkori gyűjteményének kutatási lehetőségei szerteágazók: a források nemcsak olvasás- és könyvtártörténeti jelentőséggel bírnak, hanem fontosak lehetnek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának alapját képező, Teleki József (1790–1855) által adományozott harmincezer kötetes családi gyűjtemény rekonstrukciója szempontjából is. Az előadás a kéziratok ismertetésével és rövid elemzésével azt igyekszik bemutatni, hogy az eddig publikálatlan forrásokból milyen következtetések vonhatók le, és több kérdést felvázol egy lehetséges könyvtártörténeti kutatással kapcsolatban is.

Az előadás helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, az Eötvös Könyvtár olvasóterme (Budapest, XI., Ménesi út 11–13, I. emelet); a meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.