Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen szervezett következő előadására 2018. február 20-án, kedden 16:00 órakor kerül sor.

DONCSECZ ETELKA 

Verseghy Ferenc levelezése 

Az előadás a Verseghy-levelezés kritikai kiadásának munkálataiba kínál bepillantást. A készülő kötet az MTA−DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport Magyar Írók Levelezése című, új sorozatának első darabja lesz, s arra vállalkozik, hogy összegyűjtve közreadja Verseghy Ferenc levelezésének ma fellelhető darabjait. Bár az életmű kiadása terén sem a távolabbi, sem a közelmúltban nem tétlenkedett a Verseghy-kutatás, a teljes levelezés publikálására mindeddig nem került sor. Az előadás a kézirathagyaték sorsának és anyaggyűjtés lépcsőinek bemutatása mellett kitér a munka során felmerült textológiai és filológiai nehézségekre, s néhány példa segítségével exponálja az összegyűlt korpusz újdonságait és érdekességeit.

Az előadás helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Tanácsterem (Budapest, XI., Ménesi út 11–13, I. emelet); a meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.