Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen szervezett következő előadására 2017. november 14-én, kedden 16:00 órakor kerül sor.

BÉRES NORBERT 

Báró de Mánx „diadalmenete”,
avagy „irodalmi siker” a 18–19. század fordulóján

Az előadás az első magyar nyelvű münchhauseniádák áttekintésével és a hazugságtörténetek kontextusának bevonásával keres értelmezési szempontokat a 18–19. századi „irodalmi siker” jelenségével kapcsolatban. Problematikus, már-már anakronisztikus irodalmi sikerről értekezni a régi századforduló alkotásai kapcsán, egy reprezentatív mintavételen alapuló vizsgálódással, valamint a fogalom korszakspecifikus pontosításával mégis esély mutatkozhat a jelenség társadalmi komplexitásának feltárására. Az elmondottak egy nagyobb kutatás első fázisához tartoznak, melyben a szerző a 18–19. század románirodalmát vizsgálja a népszerűség, a popularitás és a siker fogalmainak kontextusában.

Az előadás helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Tanácsterem (Budapest, XI., Ménesi út 11–13, I. emelet).