A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2024. április 16-án vitaülést rendezett, amelyen A szentség „rendhagyó” útjai. Nepomuki Szent János kultuszának kora újkori kiteljesedése és elterjedése címmel N. Kis Tímea tartott előadást.
 
2024 0416 n. kis timea nepomukiszentjanos
 
A szentek kultuszának változásait nem csupán egyházi előírások formálják és szabályozzák, hanem az azoknak alapot adó társadalmi szükségletek is. Az előadás Nepomuki Szent János tiszteletének kora újkori kiteljesedését vizsgálta.

 

Mennyiben tekinthető spontán, illetve irányított folyamatok eredményének a kultusz megerősödése? Milyen motívumokkal gazdagodott az életrajz és az ikonográfia? Az egyre gyarapodó számú patronátus, illetve a mártír személyéhez kapcsolt hiedelmek hogyan segítették elő a kanonizációt? Milyen kortárs politikai–történeti eseményekkel kontextualizálták a személyét? Hogyan terelték a tiszteletet szervezett és szabályozott keretek közé? Az előadás Nepomuki Szent János tiszteletének kora újkori kiteljesedését, főbb jellemzőit és mozgatórugóit tekintette át. 

A szentek kultuszának változásait nem csupán egyházi előírások formálják és szabályozzák, hanem az azoknak alapot adó társadalmi szükségletek is. Amennyiben a szentség hírében elhunytakhoz kapcsolódó, jellemzően alulról építkező hagyományok és rítusok kellő mértékben megerősödnek és folytonosságot mutatnak, a szentség hivatalos egyházi elismertetésének igényét akár országokon átívelő össztársadalmi igények is generálhatják.

Így történt ez Nepomuki Szent János (1340/1350 k.–1393) esetében is, akinek a tisztelete rendkívül összetett folyamatok eredményeként sikeres és maradandó módon terjedt el Európa-szerte a 17–18. század fordulóján.