Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy 2024. március 17-én, életének 77. évében meghalt Kovács Ilona irodalomtörténész, műfordító, az MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztályának egykori munkatársa.

kovacsilona 1948 2024 

Kovács Ilona 1971 és 1986 között dolgozott az Irodalomtudományi Intézetben, a XVIII–XIX. századi magyar és francia irodalomtörténet kutatásán belül elsősorban az önéletírás és fikció viszonyával, a korszak emlékiratíróival, többek között II. Rákóczi Ferenc és Casanova műveivel foglalkozott a textológiai feldolgozástól a műfajelméleti szempontú megközelítésekig. Tudományos kutatói tevékenységét egyetemi oktatói munkája során is folytatta, tanári pályáját a Szegedi Tudományegyetem Francia Tanszékének habilitált docenseként fejezte be.
A XVIII. századi irodalom kutatásában elért kiemelkedő eredményeiért 2016-ban Faludi Ferenc Alkotói Díjat kapott.

Emlékét szeretettel őrizzük.