Wilhelm Kühlmann, a Heidelbergi Egyetem professzor emeritusa, a Heidelbergi Tudományos Akadémia tagja, a BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya több nemzetközi projektjének résztvevője és támogatója a 2023. május 12-én tartott Pázmány-nap keretében átvette az ELTE Szenátusa által adományozott Professor et Doctor Honoris Causa címet tanúsító oklevelet.

wilhelmkuhlmann


Wilhelm Kühlmann a német irodalomtudomány kiemelkedő személyisége, a kora újkori közép-európai, azon belül a német irodalom és művelődés egyik legjobb ismerője, nevéhez jelentős magyar vonatkozású kutatások és konferenciák is fűződnek, számos magiszteri dolgozatot, doktori disszertációt és habilitációs munkát ösztönzött és gondozott, több mint negyven monográfiát és tudományos szövegkiadást készített. 

A Szenátus indoklása szerint eredményei „alapvető jelentőségűek többek között a kora újkori tudománytörténet, természetfilozófia és hermetikus irányzatok, a neolatin költészet, az irodalmi hermeneutika, a különféle verses és prózai műfajok területén. Kühlmann professzor a 80-as évek óta kapcsolatban van a magyar tudományossággal, elősegítette magyar kutatók eredményeinek közzétételét az általa szerkesztett könyvsorozatokban, meghívott magyar kutatókat németországi konferenciákra. Kezdeményezője és társszervezője volt több magyar vonatkozású, részben a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetével közösen rendezett nemzetközi tanácskozásnak. Ezeken rendszeresen előadást tartott, és aktívan részt vett a konferenciakötetek szerkesztésében. A német irodalomtudományban Kühlmann professzor úr Magyarország legnagyobb barátja, aki maradandót alkotott azzal, hogy sok magyar vonatkozású könyvet adott ki és ezeket a témákat ismertté tette Németországban.” 

wilhelmkuhlmann 2023majus12Wilhelm Kühlmann díszdoktori előadása 2023. május 12-én