A BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2021. december 14-én 17:00 órakor online könyvbemutatót rendezett. 
 
xviii konyvbemutato
 
A bemutatott könyvek:

Kalmár György.
Hexameteres magyar költemények: Valóságos magyar ABC; P. S. Utólírás; Mária Therézsiához buzdúlt alázatos énekem
Sajtó alá rendezte HEGEDÜS Béla
Régi magyar költők tára XVIII. század 17
Budapest: Universitas Kiadó – Reciti, 2020, 392 l.

Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna, kiad.
Ferences iskoladrámák III.: Csíksomlyói passiójátékok 1751–1761
Régi magyar drámai emlékek XVIII. század 6/3
Budapest: Balassi Kiadó, 2021, 868 l.

Fórizs Gergely, Kertész Botond és Vaderna Gábor, szerk.
Egyház – irodalom – tudomány: Kis János (1770–1846)
Evangélikus gyűjteményi kiadványok: Új sorozat B sorozat 3
Budapest: Reciti – Evangélikus Országos Gyűjtemény, 2021, 264 l.
A könyveket bemutatják: Balogh Piroska, Maczák Ibolya és Margócsy István
 
Az élő közvetítés a Zoom felületén érhető el: