WomenEditorsEurope2019. május 28‒29-én került sor a Genti Egyetemen (Ghent University) működő Agents of Change: Women Editors and Socio-Cultural Transformation in Europe 1710–1920 című ERC-projekt keretében a Women Editors in Europe, 1710–1920 című konferenciára. A rendezvény azon nők életpályájára és munkásságára fókuszált, akik a megnevezett időszakban szerkesztőként vettek részt az irodalmi életben. Az előadások azt vizsgálták, hogy a szerkesztői pozíció hogyan teremtett új lehetőségeket nők számára a nyilvános véleményalkotásra, vitákban való részvételre és társadalmi-kulturális változások előidézésére. A tanácskozáson az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetét a XIX. Századi Osztály munkatársa, Török Zsuzsa képviselte The Nation’s Widow: A Case Study on the Editorship of the Hungarian Mrs. Vachott című dolgozatával. Az előadás Vachott Sándorné szerkesztői tevékenységére és az általa szerkesztett Anyák Hetilapjára, illetve a Magyar Gazdasszonyok Hetilapjára koncentrált. Az előadó amellett érvelt, hogy az özvegy Vachottné változatos stratégiákat állított érvényesülése szolgálatába: míg társadalmi kapcsolataiban erőteljesen támaszkodott a segítségre szoruló „nemzet özvegye” szerepkörre, szerkesztőként nem özvegyi státusát, hanem anyai szerepkörét hangsúlyozta, összhangban kiadványai didaktikus-nevelő funkciójával.