2018. szeptember 21–22-én között került sor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az első KlasszIK-ra, azaz Klasszmagyaros Ifjúsági Konferenciára. A konferencia szervezői – a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet közreműködésével – izgalmasnak és termékenynek bizonyuló irányvonalat válaszottak a tanácskozásnak: a Vita – Versengés – Konfliktus témáit. Az előadók sokféle nézőpontból közelítették meg a három kulcsszót: a háború, harc, konfliktus irodalmi megjelenítése mellett szó volt a Petőfi-kultusz ellentmondásairól, a nőtörténet versengő Kánya Emília-képeiről, a reformkori magyar divatlapok sajtóvitáiról, versengő sajtótudósításokról. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetét Szabó Eszter (XIX. századi Osztály; Bibliográfiai Osztály) képviselte, aki A lóversenytől a színpadig. Arisztokraták az erdélyi színjátszás centenáriumán című előadásában azt kereste, hogy az erdélyi arisztokrácia milyen fórumokon, milyen szerepekben jelenik meg a 19. század végén, a polgári nyilvánosság által dominált térben.

A konferenciafelhívás, a plakát és a programfüzet letölthető.