2018. szeptember 13‒14-én került sor a University of Birmingham és a Birmingham City University kezdeményezére létrehozott Könyv- és Nyomtatástörténeti Kutatóközpont (The Centre for Printing History and Culture) Women in print: production, distribution and consumption című konferenciájára. A tanácskozás azon nők életének és munkásságának a feltárására törekedett, akik aktívan, nyomdatulajdonosként, periodikák szerkesztőiként vagy akár a nyomtatással együtt járó háttérmunkák elvégzőiként: betűszedőként, tervezőként játszottak szerepet a nyomtatás történetében a kezdetektől napjainkig. A tanácskozáson az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetét a XIX. Századi Osztály munkatársa, Török Zsuzsa képviselte Transnational Text Recycling. Scissors-and-Paste Journalism in the Hungarian Fashion Journal A Nők Munkaköre című dolgozatával. Az előadás, mely a nyomtatott szöveg különféle használatát tárgyaló szekcióban hangzott el, a 19. századi újságszerkesztés egyik bevett gyakorlatára, a tallózó újságírás jelenségére koncentrált a Wohl Janka és Wohl Stefánia által szerkesztett A Nők Munkaköre című folyóirat kapcsán. Az előadó amellett érvelt, hogy a tallózó újságírás nemzetközi kontextusban való vizsgálata külföldi lapok magyarországi hatására világíthat rá, másrészt pedig a szövegek nemzeti határokon túl való vándorlásának, valamint szerkesztés és nyomtatás 19. századi gyakorlatának jobb megértéséhez segít hozzá.