Megjelent a Neohelicon 2023/1. száma, benne a Hites Sándor szerkesztésében készült World literature and the strategies of nation-building [Világirodalom és a nemzetépítés stratégiái] című tematikus blokkal, amely a kortárs világirodalom-elméletek és a kulturális nacionalizmus kutatásának eddig ritkán párbeszédbe lépő irányzatait igyekszik közelíteni egymáshoz. Az összeállítás szerkesztője e két terület jelenlegi tendenciáit tekinti át bevezető tanulmányában.

neohelicon

A kilenc tanulmányt tartalmazó válogatásban magyar, török, kínai, portugál, spanyol, olasz és bolgár kutatók írásai olvashatók.
A lapszám a kiadó oldalán elérhető, a bevezető tanulmány letölthető.

A tematikus blokk tanulmányai három főbb téma köré csoportosíthatók: az egyes műfajok (ballada, gyerekirodalom, naturalista regény) kultúrák közti mozgásai; a nemzeti földrajzi-politikai-kulturális terek kialakításának és reprezentációjának transznacionális meghatározottsága; a világirodalom forgalmazásának kereskedelmi feltételei és a globális kiadóipar működése.

Hites Sándor az összeállítást záró, “World literature and the passion of self-defense: On the literary economies of German protectionism” [Világirodalom és az önvédelem szenvedélye: A német protekcionizmus irodalmi ökonómiáiról] című tanulmánya a goethei világirodalom-fogalom korai német recepciójában vizsgálja az 1830–40-es évek nemzetgazdasági eszméinek hatását.