2023. április 27–28-án Elbeszélni a pénzt. Gazdasági reprezentációk a prózairodalomban címmel rendez tudományos konferenciát A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana Lendület-kutatócsoport a BTK Irodalomtudományi Intézet Klaniczay termében.

elbeszelni a penzt

 

A konferencia előadásai a monetáris eszközök, különböző csereformák, gazdasági eszmék, aktorok vagy intézmények narratív funkcióit, illetve az általuk felkínált olvasói szerepeket vizsgálják.

A konferencia programja letölthető.

A prózairodalom és a pénzgazdaság között tematikusan, formai és episztemológiai tekintetben is fennáll összefüggés. A modern regény cselekményfajtái és szereplőtípusai a monetarizálódó társadalmak világához kötődnek, és az ábrázoláson túl ezek a művek a maguk árucikk mivolta révén is a társadalmak piaci valóságának részeként jöttek létre. A papírpénz és a modern regény (nagyjából egyidejű) megjelenése továbbá egyaránt következett a fikció kulturális és gazdasági szerepének átalakulásából, illetve maguk is hozzájárultak a fikcionalitás mibenlétének átértelmezéséhez. Az irodalmi realizmus és a tudatfolyam-elbeszélés eszköztára egyaránt kapcsolatba hozható a pénzforgalom aktuálisan jellemző módjával, illetve a pénz akkor is meghatározó eleme lehet az elbeszélt világnak, ha közvetlenül megjelenítetlen marad.

A konferencia előadásai a monetáris eszközök (pénz, hamis pénz, váltó stb.), különböző csereformák (hitel, alku, uzsora, lopás, örökség, ajándék stb.), gazdasági eszmék (hiány és bőség, szegénység és gazdagság stb.), aktorok (kereskedő, alkusz, bankár stb.) vagy intézmények (részvénytársaság, bank, tőzsde stb.) narratív funkcióit vagy az általuk felkínált olvasói szerepeket vizsgálják.

A konferencia ismertetése és programja a kutatócsoport honlapján elérhető.