A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana Lendület-kutatócsoport 2021-ben rendezett konferenciáiról Hites Sándor, a kutatócsoport vezetője, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa készített összefoglalót, amely egyúttal a rendezvények szerkesztett videóanyagára irányítja a szélesebb közönség figyelmét.

lpaszternak alkotas

A felvételek a kutatócsoport honlapjáról is elérhetők.

2021. január 29–30-án a Debreceni Egyetemmel közös szervezésben lebonyolított Írói gazdálkodások a 19–20. században: Vállalkozás és befektetés Kazinczytól Jókaiig és tovább című online konferencia tizenkilenc előadója azt a kérdést járta körbe, hogy a klasszikus és a modern magyar irodalom előállítói és forgalmazói milyen anyagi viszonyok között tevékenykedtek, illetve milyen egyéni gazdálkodási stratégiák mentén tették az irodalmi alkotást az önfenntartás vagy a gyarapodás eszközévé. A konferencia előadásaiból szerkesztett tanulmányokat a Studia Litteraria 2021/3–4-es dupla száma már közölte, az élő közvetítésről készült felvételek pedig a Videotoriumban érhetők el. Ezen a rendezvényen a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Császtvay Tünde, Hites Sándor, Mészáros Gábor, Rákai Orsolya és Wirágh András tartott előadást.

2021. június 10–11-én Ajándék, adomány, díj, ösztöndíj, segély: A mecenatúra színeváltozásai a magyar irodalomtörténetben címmel rendezett újabb online konferenciát a kutatócsoport. Ezúttal tizenkét előadás hangzott el, melyek azt vizsgálták, hogy miként változtak a mecenatúra erkölcsi, politikai, esztétikai vagy teológiai motivációi, illetve az adományozók és az adományozottak elvárásai a rendi és a polgári nyilvánosságban, valamint hogy az irodalmi művek vagy alkotóik egyéni, közösségi és állami támogatására milyen szervezeti és pénzügyi formák jöttek létre. Az Irodalomtudomány Intézetet a konferencián Császtvay Tünde, Fórizs Gergely, Hites Sándor és Szabó-Reznek Eszter képviselte előadással. A felvételek szintén a Videotoriumból érhetők el, a konferencia szerkesztett anyaga pedig várhatóan a reciti kiadó Rekonf-sorozatában jelenik meg.

A Kapitalizmus és irodalomtörténet című konferenciát június 17–18-án Pécsen, a Kerényi Károly Szakkollégiummal együttműködésben, hibrid formában bonyolították le, elsősorban elmélet- és eszmetörténeti szempontból vizsgálva a kultúra kapitalista termelési módjait, ezek történeti változását, illetve azt, hogy irodalmi művek miként képzeltették el a kapitalizmust és annak meghaladását, lebontását vagy éppen kiteljesítését. A konferencia húsz előadója között jelen voltak a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai is: Hegedűs Béla, Hites Sándor, Maróthy Szilvia és Mészáros Gábor. Az előadásokról készült felvételek megtekinthetők a Videotorium oldalain, a konferencia anyaga pedig tanulmánykötet formájában is megjelenik majd.