A Spanyolországban június 16–18-án rendezett 11. Nemzetközi történeti lexikológiai és lexikográfiai konferencián a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Kiss Margit két előadást tartott a digitális módszerek szótárkészítésben alkalmazható felhasználásáról.

lexikologia konferencia 2021062021. június 16–18. között rendezte meg a Nemzetközi Történeti Lexikográfiai és Lexikológiai Társaság (International Society for Historical Lexicography and Lexicology, ISHLL) a 11. Nemzetközi történeti lexikológiai és lexikográfiai konferenciát (ICHLL 11), ezúttal Spanyolországban, a University of La Rioja szervezésében. A konferenciasorozat eseményeinek korábban Leicester (2002), Gargnano del Garda (2004), Leiden (2006), Edmonton (2008), Oxford (2010), Jena (2012), Las Palmas de Gran Canaria (2014), Bloomington (2016) Genova (2018) és Leeuwarden-Ljouwert (2019) adott otthont. 

A háromnapos rendezvényen mintegy 80 előadás hangzott el a szakterület művelőitől. A témák érintették a történeti lexikológia és lexikográfia aktuális kutatási kérdéseit és legújabb eredményeit, amelyek közül a szókészlettani gyűjteményekben mint strukturált adatforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázása, valamint a digitális és digitalizált feldolgozások korszerű megoldásai domináns szerepet kaptak.

A konferencián a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársa, Kiss Margit két előadást tartott. Creating a historical dictionary with an automated corpus annotation system (Történeti szótár készítése automatikus annotálással) című prezentációjában a BME Mesterséges Intelligencia Kutatócsoporttal közösen fejlesztett, 18. századi szövegeken alkalmazott eljárást ismertette, amely gépi tanulásos módszerek segítségével nagymértékben megkönnyíti és felgyorsítja a történeti szókészleten alapuló szótárkészítési folyamatokat. Knowledge-oriented extended author’s dictionary (Tudásalapú írói szótár) című előadásában az intézetközi együttműködés másik eredményét, a kiterjesztett szótári modellt mutatta be, amely a hagyományos papíralapú megoldásoktól eltérően számítógépes feldolgozásra alkalmas módon enciklopedikus információkkal bővíti a szótári adatállományt.

A konferencia válogatott előadásainak anyagából várhatóan tanulmánykötet készül, hasonlóan az előző évi tanácskozás reprezentatív gyűjteményéhez, amely ez év végén jelenik meg a Cambridge Scholars Publishing kiadónál.

A tanácskozás programja és az előadások összefoglalói letölthetők.