Neolatin digitalis konferenciaA neolatin irodalom területén végzett kutatásokban alkalmazott digitális módszerekről rendeztek nemzetközi konferenciát 2021. április 14–16. között Digital Humanities and Neo-Latin Studies. Using Digital Methods to Dive into the Mare Magnum of Neo-Latin Literature (Digitális bölcsészet és a neolatin irodalomtudomány) címmel, amelyen a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Békés Enikő is előadást tartott. A bonni egyetemre eredetileg 2020 nyarára tervezett rendezvény most online formában valósult meg az International Association for Neo-Latin Studies és a Volkswagen Stiftung támogatásával. A szervezők Neven Jovanović (Zagráb), Marc Laureys (Bonn) és Alexander Winkler (Berlin/Halle) voltak. Az online konferenciát 2021 őszén, amennyiben a járványhelyzet is engedi, személyes jelenléttel megtartott workshop követi majd.

Békés Enikő Bibliotheca corvina digitalis – The Renaissance library of King Matthias online (Bibliotheca corvina digitalis – Mátyás király reneszánsz könyvtára online) című angol nyelvű előadásában a Bibliotheca Corvina virtuális rekonstrukcióját bemutató honlapot és a hozzá kapcsolódó tartalmakat ismertette. A honlap hosszú távú célja a Corvina könyvtár fennmaradt darabjainak lehető legteljesebb digitalizálása, illetve a Bibliotheca Corvinával kapcsolatos bibliográfia közzététele. A portál megújítása az Országos Széchényi Könyvtárban 2018. november 6. és 2019. február 10. között megrendezett A Corvina könyvtár budai műhelye című kiállításhoz kapcsolódik, a honlap főszerkesztője, Zsupán Edina egyúttal a kiállítás kurátora is volt. Az előadás a honlap és a digitalizációs projekt kapcsán ismertette a Corvina könyvtárra vonatkozó legfrissebb kutatásokat is, ezek fókuszába nem annyira a művészettörténeti, mint inkább a filológiai és irodalomtörténeti vonatkozásokat állítva, igazodva ezzel a konferencia témájához: a digitalizáció és a neolatin stúdiumok kapcsolatához.

Az elhangzott előadások foglalkoztak többek között neolatin művek digitális szövegkiadásaival és a stilometriai módszer hasznosításával, illetve a hallgatóság számos adatbázissal és digitalizációs projekttel is megismerkedhetett, mint például a kora újkori latin nyelvű tudományos irodalmat és szerzőket Semantic MediaWiki formában feltérképező kutatásokkal, vagy a leuveni egyetem diákjainak jegyzeteit online publikáló Magister dixit projekttel. Ez volt az első olyan alkalom, ahol a digitális bölcsészet módszereit és eredményeit a neolatin szövegeken alkalmazó kutatási projektek lehetőséget kaptak a bemutatkozásra.

A Bibliotheca Corvina virtuális rekonstrukcióját bemutató honlap és a Békés Enikő előadásáról készült videófelvétel megtekinthető.