Rebakucs meghívó 2021 janA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2021. január 26-án, kedden 16:00 órakor tartja következő vitaülését. 

Tárgy: 

Farmati Anna
(Kolozsvár, BBTE, Magyar Irodalomtudományi Intézet)
Későantik és kora középkori himnuszok a graduálokban: többszintű recepció vagy újraírás?


Közismert és gyakran idézett tény, hogy a protestáns graduálok elég nagyszámú középkori zsolozsmahimnuszt is tartalmaznak. A szövegek egybevetése a latin eredetivel, illetve a meglévő középkori fordításokkal arra enged következtetni, hogy irodalmi és mentalitástörténeti szempontból sem érdektelenek ezek a parafrázisok: tudatos retorikai és teológiai elvek is meghatározzák a szövegeket. Erre maga Luther himnuszfordítói gyakorlata mutat rá, és ezt akkor is érdemes komolyan venni, ha a magyar változatok eredetéről, konkrét fordításelméleti hátteréről szinte semmit sem tudunk. Az újraírás felőli vizsgálat egy olyan szövegkorpusz árnyaltabb értelmezésére, (világ)irodalomtörténeti kontextusba helyezésére ösztönöz, amelyet eddig fordítás-, esetleg parafrázisirodalomként kezeltünk.

Az élő közvetítés január 26-án az alábbi kapcsolattal érhető el: 

Zoom Meeting
Meeting ID: 964 9683 7170
Passcode: 504540 
 

meghívó letölthető.