reneszansz2020januarA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2020. január 28-án, kedden 16:00 órakor tartja vitaülést tartott. 

Tárgy:

Bartók István
„Mártának öccse, Mária”
A 16. századi prédikációirodalom
kritikatörténeti vonatkozásaiból

A prédikációkhoz kapcsolódó irodalmi gondolkodás jellemzői a 16. században Magyarországon legnagyobbrészt a szerzők kapcsolódó megjegyzéseiből bontakoznak ki, az egyes kötetek ajánlásaiból, előszavaiból.
A kísérőszövegekben felfedezhetők olyan mozzanatok, amelyek a prédikátor céljairól, írásmódszeréről, szövegalkotási eljárásairól, a beszédek szerkezeti, stiláris követelményeiről árulnak el egyet s mást. A nemzeti nyelvű irodalom kibontakozását illetően különösen fontosak az anyanyelvű művelődésre, a megcélzott közönségre vonatkozó elképzelések. A korábbi szakirodalomban más összefüggésekben idézett részleteket kritikatörténeti szempontból értelmezve, kiegészítve eddig figyelmen kívül hagyott megnyilvánulásokkal és az elszórt adalékokat rendszerezve felvázolhatók az elméleti megfontolások legfontosabb csoportjai. Az előadás ezekből mutat be néhányat.

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Tanácsterem 

meghívó letölthető.