JanusPannoniusA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézeté-nek Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2019. december 17-én 16:00 órakor vitaülést tartott. 

Tárgy: 

Zsupán Edina
A szövegalkotás tényezői
Janus Pannonius
Apophthegmata-fordításában
 

A görög nyelvből készített fordítások vizsgálata régóta fontos területe a Janus Pannonius-kutatásnak. Az előadás Plutarchos Apophthegmata regum et imperatorum (Királyok és hadvezérek bölcs mondásai) című művének fordítását veszi újbóli elemzés alá. A vizsgálat kiterjed a latin fordítás és a görög eredeti szoros egybevetésére, emellett pedig arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen intenciók határozták meg Janus szövegalkotását a végleges forma kialakítása során. Az elemzés alapját két műhöz való viszonyulás képezi, a plutarchosi eredetihez és Francesco Filelfo fordításához. Az előadás kodikológiai kérdésekre is kiterjed. Mindenekelőtt a Janus-fordítást tartalmazó kódexet, a lipcsei kéziratot helyezzük el a 15. századi hazai írásbeliség kontextusában, a Filelfo-vonatkozás pedig itáliai eredetű kódexkincsünket bővítheti. 

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Tanácsterem 

meghívó letölthető.