Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2019.  november 19-én 16:00 órakor vitaülést tartott az intézet Eötvös Könyvtárában. 

Tárgy: 

RITOÓKNÉ SZALAY ÁGNES
Mihály doktor, pécsi vikárius 

„A magyar reneszánszot ez a felfogás álomnak tartja, amely lényegében az uralkodói központra és néhány főpapi udvarra korlátozódott, nem rendelkezett talapzattal és igazából alig volt folytatása” – vagy mégis. Bonfini Symposionjától a pécsi asztaltársaságig. 

A további részleteket tartalmazó meghívó letölthető.