Az Ókortudományi Társaság 2019. november 15-én 17:00 órakor felolvasóülést rendezett,
ahol az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályának munkatársa, 
Békés Enikő is előadást tartott Az antik idézetek szerepe a humanista olvasási és szövegalkotói gyakorlatban címmel.

Az előadás Galeotto Marzio De doctrina promiscua (1490) című művének idézési technikáját mutatta be. Arra keresett választ, hogy milyen szerepet töltenek be az antik auktorok a Galeotto-mű orvosi, asztrológiai, csillagászati és gyógyszerészeti kontextusán belül, majd azt vizsgálta, hogyan illeszkedik ez a kompilációs eljárás a humanista olvasási és pedagógiai gyakorlathoz.

Ezt követen Kasza Péter tartotta meg Egy osztrák Bonfini. Wolfgang Lazius ének magyar vonatkozásai című előadását.

A meghívó letölthető.