2019. november 7–9. között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke adott otthont a 


Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon –
Stephanus Taurinus és a 16. századi latin nyelvű epika 


című IV. Neolatin Konferenciának.
Társrendezőként közreműködött az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, valamint az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének „Hatalmi reprezentáció és udvari kultúra a késő középkori és kora újkori Magyarországon” kutatócsoportja is.

 
neolatin konf1
 
A konferencia programjának részeként került sor a III. Neolatin Konferencia kötetének bemutatójára: 

A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma 
(Convivia Neolatina Hungarica 3.)
Szerk. Békés Enikő – Kasza Péter – Kiss Farkas Gábor –Lázár István – Molnár Dávid  
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019. 297.l. 
 
 
 
***

Az előzmények a korábbi konferenciafelhívásban olvashatók.