Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 

2019.  október 29-én 16:00 órakor vitaülést tartott 
az intézet I. emeleti tanácstermében. 

Tárgy: 

Mérai Dóra 
(Közép-európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok) 
Famae et memoriae 
Síremlékek és sírfeliratok az Erdélyi Fejedelemségből 

A síremlékek kutatása Közép- és Kelet-Európában hagyományosan a művészettörténet érdeklődési körébe esik. A kora újkorból fennmaradt ilyen tárgyak nagy része azonban nem tekinthető műalkotásnak, még ha hordoz is valamiféle képi ábrázolást vagy ornamentumot, nem is beszélve az egyszerű feliratos kőtáblákról, amelyek nagy része napjainkig elkerülte a kutatás figyelmét. Ha nem kizárólag stíluskorszakok és mesterkezek nyomait keressük rajtuk, a síremlékek értékes forrásként szolgálhatnak például a társadalomtörténet, vallás- és érzelemtörténet, vagy akár az irodalomtörténet kutatói számára.
Az előadás az Erdélyi Fejedelemségből fennmaradt síremlékekről szól: mit tudhatunk meg elemzésük segítségével a 17. századi erdélyiekről, társadalmi helyzetükről, értékrendjükről, emberi és családi kapcsolataikról, akár érzelmeikről? Ezek mely vonatkozásait és hogyan jelenítették meg az erdélyi nemesek, polgárok és egyháziak „kőbe vésve” a kortársak és az utókor számára? Milyen szerepet töltöttek be mindebben az epitáfiumversek és egyéb feliratok? Az elemzés alapja az a terepmunkára épülő adatbázis, amely az 1540-es évek és 1700 közt készült, az Erdélyi Fejedelemség területén felállított 314 kő síremléket tartalmaz, felirataikkal együtt.

Mérai Dóra művészettörténész és régész, a Közép-európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok Programjának posztdoktori kutatója. Kutatóként és egyetemi oktatóként e három tudományterület határán mozog. A kora újkori Erdély és Magyarország művészettörténete, anyagi kultúrája és társadalomtörténete mellett jelenlegi kutatásai a művészettörténeti periodizáció, valamint az adaptív örökség-újrahasznosítás kérdéseire koncentrálnak.

A további részleteket tartalmazó meghívó letölthető.