deBeze500 2Theodor de Bèze francia humanista, költő és reformátor pontosan 500 évvel ezelőtt, 1519. június 24-én született. Hatása az európai és a magyar reformációra sokrétű és meghatározó. Az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport azzal tiszteleg emléke előtt, hogy az évforduló napján közzéteszi de Bèze Kálvin-életrajzának Calvinus János élete című, eddig ismeretlen magyar fordítását. A szövegkiadás a Retextum sorozat 10. köteteként jelenik meg. 

Huszti László, a kolozsvári Református Kollégium seniora 1758-ban fordította le Kálvin János Theodor de Bèze által írt latin nyelvű életrajzát. A mindeddig ismeretlen kézirat de Bèze szövegének legelső magyar nyelvű fordítása. A Huszti-féle magyar szöveg értelmében 1758-ban még tart a reformáció. A fordítás az élettörténet megjelenítésén túl tehát újfajta, hosszú reformációként meghatározható korszakfelfogást is javasol. 

A szövegkiadás letölthető.  

deBeze500 1