IllyésAndrasAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 

2019. június 25-én 16:00 órakor vitaülést tart
az intézet I. emeleti tanácstermében. 

Tárgy: 

Gábor Csilla
(BBTE BTK, Kolozsvár, Magyar Irodalomtudományi Intézet) 

Nyelvek és szövegformák legenda és királytükör között 
Illyés András királyéletrajzairól 

Illyés András legendáriuma különféle kiadásainak címlapjain sokféle és meglehetősen komplikált információkat ad a felhasznált forrásokat, azok nyelvét és saját munkamódszerét illetően. Ezt tovább bonyolítják az egyes legendák előtt szereplő, a címlapéhoz képest sokszor eltérő, esetenként annak éppen ellentmondó forrásmegjelölések. 
Maczák Ibolya példásan feltárta Illyés kompilációs eljárásait és megoldásait. Az előadás A keresztyeni életnek peldaja vagy tüköre, az-az: A’ szentek elete magyar vagy magyar vonatkozású király(lány)legendáinak forrásait veszi szemügyre a maguk elsődleges közegében. A filológiai problémákon túl arra is rákérdez, milyen következményei vannak annak, hogy hagiográfiai jellegű forrásokon túl történetieket is használ, és mit eredményeznek e műfaj- és kontextusváltások.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.