AcsPal ReformationsRangos külföldi kiadónál angol nyelven jelent meg Ács Pál (az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója, a Reneszánsz Osztály munkatársa) legújabb könyve: Reformations in Hungary in the Age of Ottoman Conquest, Refo500 Academic Studies 52 (Göttingen: Vandenhoeck et Ruprecht, 2019). 

2019. június 5-én 13:30 órától
angol nyelvű könyvbemutató és beszélgetés
keretében ismerteti 
a szerző a tanulmánykötetet 
Nadia Al-BagdadiHerman Selderhuis és Almási Gábor részvételével. 

Helyszín: CEU, Quantum-terem (1. emelet), Budapest, V., Nádor utca 15. 

Az egységes koncepcióba rendezett tanulmánykötet a mohácsi csatát és a reformáció kezdeteit követő mintegy száz év magyar irodalom- és művelődéstörténetének különböző aspektusait tárgyalja. A 16. századi vallási reformok („reformációk”) nem képeztek egységes folyamatot, nem is igen rendezhetők közös narratívába. Ezért a könyv külön kezeli az Erasmus tanításaihoz kötődő (alapvetően katolikus) vallási ébredést, a protestáns reformáció különböző változatait, és reformációnak (katolikus reformációnak) nevezi a Tridentinum után megerősödő, a jezsuiták által dominált katolicizmust is. A kötetben kiemelt szerep jut a hódoltsági reformáció kérdéseinek. 

A könyvbemutató programja és az angol nyelvű könyvismertető letölthető

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.