Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 

2019. március 26-án vitaülést tartott az intézet I. emeleti tanácstermében. 

Tárgy: 

Latzkovits Miklós
Ki írta Gyöngyösi verseit? 

Gyöngyösi István számos jelentős munkája több szövegváltozatban is fennmaradt. Az átdolgozott verziókat a szakma szinte minden esetben hamisítványoknak tekinti. Az eőadás azt próbálja meg igazolni, hogy minden esetben tévesen. A bizonyítás alapja, hogy az átdolgozott verziókba újólag került szövegrészek tele vannak Gyöngyösi más műveiből származó (eddig nem regisztrált) idézetekkel, az átdolgozás mindig hasonló jellegű strukturális átalakítással jár, valamint mindig hasonló séma szerint is történik.

Latzkovits Miklós az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékének oktatója. Kutatási területe elsősorban a régi magyar dráma és az emlékkönyvek.

A meghívó letölthető.