2019. november 7–9. között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke ad majd otthont a 


Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon –
Stephanus Taurinus és a 16. századi latin nyelvű epika
 


című IV. Neolatin konferenciának.
Társrendezőként közreműködik az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, valamint az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének „Hatalmi reprezentáció és udvari kultúra a késő középkori és kora újkori Magyarországon” kutatócsoportja is.

A szervezők április 30-ig várják a jelentkezéseket, a részletek a mellékelt konferenciafelhívásban olvashatók.