Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 

2019. február 26-án tartotta legutóbbi vitaülését az intézet I. emeleti tanácstermében. 

Tárgy: 

Tóth Zsombor

Taní-tani… Bethlen Miklós Élete leírása magától
című szövegének bevezető részeihez  

Az előadás a Bethlen Miklóssal kapcsolatos több mint hat éve folytatott intenzív levéltári és könyvtári kutatás eredményeit foglalja össze. A Bethlen-bibliográfia elkészítése, az élettörténet létező másolati példányainak felgyűjtése, majd a bethleni Bethlen család hazai és külföldi levéltárainak áttekintése lehetővé teszik, hogy újszerű felismeréseket fogalmazzunk meg a fogságban keletkezett élettörténettel, ennek sajátos sorsával és recepciójával kapcsolatosan. Az előadó kritikai reflexiókkal értelmezi az 1708-ban keletkezett, „terjedelmes bevezető”-ként emlegetett szöveg(ek) sajátos hagyományozódását Bethlen Miklós és Bethlen József élettörténeteinek mikrokontextusaiban.

A meghívó letölthető.