Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2018. november 27-én 16:00 órakor tartja következő vitaülését:

Bartók István 

„Atyám tyúkja” 
Az anyanyelvű olvasás és írás néhány kritikatörténeti vonatkozása a 16. században

Az 1530–1580 közötti korszak kritikatörténeti szempontú feldolgozása során ez alkalommal az anyanyelvhasználatra vonatkozó elméleti megállapítások és a nyelvművelő célú szakmunkák közül néhány jellemző példa ismertetésére kerül sor. Magyarországon – akárcsak Európában sokfelé – a 16. század folyamán előtérbe került a nemzeti nyelvű olvasás és írás kérdése. Egyre többen ismerték fel, hogy a betűvetés elsajátításán túl anyanyelvük alkalmassá tehető árnyaltabb tartalmak olyan választékos kifejezésére és rögzítésére, ami korábban csak latinul volt elképzelhető. A korabeli nyelvművelés alapgondolata, hogy anyanyelvünket művelni és gazdagítani kell, ennek eredménye lehet az igényes stílus. A kapcsolódó megnyilvánulásokból kitűnik, hogy a magyar nyelvű írásbeliséget illetően már a vizsgált korszakban megjelent mindaz, amit a későbbi századokban egyre határozottabban megfogalmaztak.

A meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.