2018. október 18–19-én Das Königreich Ungarn, das Fürstentum Siebenbürgen und das Hallesche Waisenhaus im 18. Jahrhundert címmel nemzetközi konferenciát rendeztek a hallei Franckesche Stiftungenben, ahol az MTA BTK ITI Reneszánsz Osztályának fiatal kutatója, Fajt Anita is előadást tartott a nagyszebeni származású Johann Bruckner diáriumáról (Ein siebenbürgischer Rhetoriklehrer an dem Pädagogium Regium, Johann Bruckner). Naplóját Bruckner akkor vezette, amikor tanárként dolgozott a hallei Paedagogium Regiumban, a tehetős nemesek és polgárok fiainak fenntartott intézményben. A forrás tartalmaz Bruckner tanítási tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szövegeket (beszédvázlatok, kidolgozandó témák a diákok számára, levelek a diákok szülei számára) és az otthoniakkal való kapcsolatápolást célzó írásokat (levelek, alkalmi költemények). A diárium azért is különleges, mert – azon túl, hogy tanúsítja a nagyszebeniek Halle felé irányuló megnövekedett érdeklődését – jelenleg ez az egyetlen ilyen típusú szöveg, ami a hallei oktatást belülről, egy tanár szemszögéből, a praxis oldaláról mutatja be.

A konferencia programja letölthető.