A Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszéke, a Történészcéh Egyesület és a META-Egyesület szervezésében 2018. szeptember 27–28-án Pécsen rendezték meg az Egyházi társadalom a 18. századi Magyarországon című konferenciát. Az egyháztörténeti témák mellett az egyházi műveltséget tárgyaló előadások is elhangzottak.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályának munkatársai közül Bartók István  Coimbrától Nagyszombatig: Az irodalmi ízlés változása a prédikációelmélet tükrében címmel tartott előadást. Néhány példával arra hívta fel a figyelmet, hogy a század prédikációirodalmában megfigyelhető eltérő stílusok nemcsak a szövegek különbözőségében mutatkoznak meg, hanem szorosan összefüggenek az elméleti kézikönyvek szabályaival is. Az utóbbiak tanulmányozása is hozzájárulhat ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk a korszak egyházi irodalmának stiláris jellemzőiről.

A konferencia programja letölthető.