Rebakucs180529Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2018. május 29-én vitaülést tartott az Eötvös Kollégium klubtermében. A vitaülés témája: 

Marianna D. Birnbaum
A száműzetés tipológiája
Az ibériai zsidó identitás átalakulása a 16. században

Az előadás az 1492 és 1497 között hozott kiutasítási törvények kapcsán öt nem mindig élesen elhatárolható csoportban tárgyalta a szefárd, vagyis a spanyol és portugál zsidók történetének alakulását Európában és az Oszmán Birodalomban, a felállított tipológián belül az egyéni sorsok kialakulását is vizsgálva.

Az előadó, Marianna D. Birnbaum (UCLA, Research Professor, Department of Germanic Languages – CEU, vendégprofesszor) kutatási területe Közép-Európa irodalma és kultúrája a 15. századtól napjainking. Számos monográfiája jelent meg magyarul és angolul.

A vitaülés programja letölthető.

Az előadás előtt került sor a Klaniczay-díj utólagos átadására Jankovics Józsefnek.