Klaniczay dijAz MTA BTK ITI Reneszánsz Osztálya és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság által alapított Klaniczay Tibor-díjat a kuratórium az idén intézetünk nyugdíjas főmunkatársának, Jankovics Józsefnek ítélte. Az elismerést Gyöngyösi István levelei és iratai című munkájáért kapta, amely az életműkiadás záró darabja, és a Gyöngyösi-életrajzot teljesen átírja. A díj átadására szokás szerint a régi magyar irodalomtörténeti műhelyek és kutatócsoportok májusi konferenciáján került sor, de a díjazott ez alkalommal betegsége miatt nem tudott megjelenni, távollétében Bene Sándor méltatta. 

136 55002993b5ed9  Klaniczay dij2018