Homerosz kodexAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2018. április 24-én, kedden vitaülést tartott: 

Pócs Dániel
Homérosz Firenzében 

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, I. emeleti tanácsterem

Az előadás témája két miniatúrákkal rendkívül gazdagon díszített könyv, egy díszkódex és egy pergamenre nyomtatott inkunábulum keletkezéstörténete. Mindkettő Homérosz műveinek görög szövegét tartalmazza, mindkettő az 1480-as években keletkezett Firenzében, mindkettőt máig Lorenzo de’ Medici közeli rokonságához (öccséhez, illetve fiához) köti a kutatás. Valójában egyik sem annak a megrendelőnek készült, akire eddig gondoltak. A két luxustárgy miniatúrái elvezetnek azokhoz, akik Angelo Poliziano egyetemi Homérosz-kurzusainak időszakában fontosnak tartották, hogy éppen a görög szerző műveit tartalmazó könyveket tegyék a személyes és családi önreprezentáció eszközeivé. A két tárgy valódi provenienciájának felfejtése révén betekintést nyerhetünk a firenzei Quattrocento kutatásának egyik jellegzetes problematikájába is, a Medici-mítosz építésének több évszázados történetébe.

 

Az előadóról: 
Pócs Dániel egyetemi adjunktus (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet); tudományos főmunkatárs (MTA BTK Művészettörténeti Intézet)

A meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.