Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 
Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti 
oktató- és kutatóhelyekkel közösen

2018. február 27-én, kedden délután 4 órakor 

tartja soron következő vitaülését 
az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy: 

Guitman Barnabás (PPKE BTK)
Leonhard Stöckel nézetei hitről, hatalomról, művelődésről

A bártfai Leonhard Stöckel, az egyik legjelentősebb, Magyarország határain túl is elismertséget szerző XVI. századi tudós tanár számos vallásos és pedagógia munkát írt, főleg latin nyelven, amelyek egy részét a halálát követően nyomtatásban is kiadták, több írása pedig kéziratban hagyományozódott ránk. Az előadás során röviden ismertetem Stöckel nem elhanyagolható életművét, majd pedig az írásaiból kiindulva megkísérlem rekonstruálni a bártfai iskolamester világképét és hitről, hatalomról, művelődésről alkotott nézeteit.

Guitman Barnabás a PPKE Történettudományi Intézetének adjunktusa, fő kutatási területe a kora újkori magyar és egyetemes reformáció- és felekezettörténet, a felső-magyarországi városok, elsősorban Bártfa története, valamint a Habsburg uralkodók vallásossága.

Az eseményre a meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.