Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 
Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti 
oktató- és kutatóhelyekkel közösen

2018. január 30-án, kedden délután 4 órakor 

tartja soron következő vitaülését 
az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy: 

Jankovits László (PTE BTK)
A könnyező orvos (Rimay János: Én édes Ilonám)

A Szép egynéhány szerelmes versek címmel lejegyzett szöveg az egyetlen kimondottan az ajánlás gesztusát tartalmazó vers, amely Rimay Jánostól ránk maradt. Az előadáshoz az az ellentmondás vezetett, hogy a versben megidézett és kérlelt, mindenhatóként dicsőített Ilona vigasztalásra szorul. A teljes mű koherens értelmezése végett tárgyaljuk annak felépítését, egyes részeit, allúzióit, műfaji kapcsolatait.

Az eseményre a meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.