A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

1618‒2018: A harmincéves háború hatása irodalmunkra


címmel 
egyhetes intenzív mesterkurzust szervez


A mesterkurzus – a nemzetközi kutatások elméleti és módszertani eredményeit felhasználva – kísérletet tesz a közép-európai humanizmus, késő humanista és barokk jelenségek eszme- és irodalomtörténeti értékelésére, átfogó, rendszerszerű szemléletek megalkotására törekedve. Ennek során mérlegelnénk többek között a manierizmus mint korstílus és/vagy stilisztikai és retorikai törekvés kategóriájának mai érvényességét és értelmező potenciálját. 

A mesterkurzus időpontja: 2018. június 18‒22. 

Célcsoportja: A magyarországi és határon túli PhD-képzésben részt vevő hallgatók, akiknek érdeklődése, kutatása a régi magyarországi irodalom- és művelődéstörténethez kapcsolódik. 

A mesterkurzus ingyenes, a résztvevőknek szállást, utazást, Budapest-bérletet biztosítunk. 


A jelentkezés feltételeiről és módjáról 
további részletek a letölthető felhívásban olvashatók.

A jelentkezések beadásának határideje: 2018. március 31. 

A benyújtott jelentkezéseket a beadást követően elbíráljuk, és a jelentkezőket e-mailben értesítjük
2018. április 30-ig.