Intézetünk XVIII. századi Osztályának vezetője, Tüskés Gábor egyetemi tanár 2017. november 15-én délelőtt 10 órakor a Berni Egyetem Germanisztikai Intézetében a Luthers Reformation und die Wirkungen auf die deutsche Literatur című előadássorozat keretében Erzählliteratur und Reformation: Schwerpunkte und Perspektiven einer interdisziplinären Forschungsdiskussion címmel tartott előadást az utóbbi évtizedek e témával kapcsolatos irodalomtörténeti, történeti-folklorisztikai, retorikai és narratológiai eredményeiről, terminológiai kérdéseket is érintve, a tézisek megfogalmazása mellett a kutatás jövőbeli lehetőségeire is kitérve. Az előadás fő célja az volt, hogy elősegítse a nemzeti filológiák, az összehasonlító irodalomtudomány, a történeti elbeszéléskutatás és a reformációkutatás módszeres együttműködését és ösztönözze a közép-kelet-európai irodalmi régiók új kutatási eredményeinek nagyobb mértékű integrációját az európai vizsgálatokba.